Filtr dwurzędowy

Filtr dwurzędowy

Filtry dwurzędowe są na skonstruowane na tej samej podstawie co filtry rzędowe i oferują te same zalety i warianty modyfikacji. Standardowe powierzchnie filtrów binarnych są między 1344m2 i 6400m2, oczywiście większe powierzchnie filtracyjne są również możliwe.

Dostępne w standardowych klasach ciśnieniowych ±5,000Pa do ±14,000Pa, są to filtry odporne na ciśnienie wybuchu do 1,4 bara, systemy ochrony dla ulgi ciśnienia wybuchu pyłu zaprojektowany zgodnie z VDI3673/DIN EN 14491.Filtry mogą zostać wyposażone w BETH® klapy eksplozyjne, a także BETH® kominy odciążające. Filtry dwurzędowe mogą pracować zarówno w trybie “online jak i offline“, a także mogą zostać podzielone na większą ilość komór, strona z zanieczyszczonym powietrzem może zostać oddzielona od strony z czystym powietrzem.