Filtr tkaninowy BLUE-MOT

Filtr pośredni gdzie regeneracja odbywa się mechanicznie za pomocą systemu wstrząsowego a worki filtracyjne są obciążane od wewnątrz.
Urządzenie zaprojektowane do odciągu i filtracji pyłów powstałych w procesie produkcyjnym (w tym pyłów palnych wybuchowych) głównie w przemyśle drzewnym. instalacja w pełni zgodna z przepisami ATEX (Dyrektywa 94/4 WE). Mechaniczny system regeneracji pozwala na pracę do 5 godzin z przerwą na czyszczenie . Filtr zbudowany z blach ocynkowanych 3 mm ma budowę modułową pozwalającą na rozbudowę w razie potrzeby. Filtr umożliwia pracę w trybie nadciśnieniowym jak podciśnieniowym. Budowa filtra to generalnie cztery podstawowe sekcje. Sekcja rozprężna; tu następuje wrzut surowego, zanieczyszczonego powietrza i wstępne grawitacyjne wytrącenie cięższej frakcji. Komora lejowa, buforowa gdzie wytrącony materiał jest zbierany a następnie z pośrednictwem przenośnika ślimakowego i śluzy celkowej (ATEX) transportowany miejsca przeznaczenia. Ponad sekcją buforową znajduje się sekcja filtracyjna gdzie w workach filtracyjnych następuje całkowite oddzielenie pyłów od powietrza (do 0,1 mg/m³) skuteczność potwierdzone certyfikatem. Tak oczyszczone powietrze jest kierowane kanałami powrotu powietrza na halę produkcyjną lub bezpośrednio na zewnątrz filtra. Na sekcji filtracyjnej zainstalowane są wentylatory podciśnieniowe w izolowanej obudowie. Izolacja redukuje hałas i chroni wentylatory przed czynnikami atmosferycznymi. Całość jest posadowiona na solidnej ocynkowanej konstrukcji stalowej gwarantuje stabilność i dobre zakotwienie.
Filtry są dostępne w trzech wersjach szerokości i długości modułów od 2000 mm, 2500 mm do 2800 mm oraz długości worków filtracyjnych do 3500 mm pozwalają zoptymalizować koszty i powierzchnię zabudowy.
Filtr jest zgodny z wymogami dyrektywy ATEX, posiada wszystkie niezbędne systemy przeciwwybuchowej, przeciwpożarowej oraz odsprzęgania i odciążenia wybuchu.
Odporność na ciśnienie wybuchu do 0,4 bar
Praca na podciśnieniu do 5000 Pa