Filtry workowe modułowe

Filtry tkaninowe to modułowe filtry do automatycznego odpylania pyłów przez worki filtracyjne przy pomocy strumieni sprężonego powietrza. Służą one do suchej separacji cząsteczek pyłu lub do odzyskiwania użytecznych pyłów z przepływów powietrza przez filtry, stosowane najczęściej w branży drzewnej oraz meblarskiej.

Zawartość pyłu resztkowego zgodna z normami branżowymi, a cała instalacja zgodna z ATEX.
Nasze filtry tkaninowe są dostępne w różnych wariantach, tym samym mogą być indywidualnie dostosowane do potrzeb każdego klienta.

Firma BETH Polska zaopatruje klienta w kompletną instalację, wraz z projektem, montażem i serwisem. Instalacje składają się z podłączeń maszynowych, filtrów, wentylatorów, powrotów powietrza, niejednokrotnie również z cyklonów i silosów, a nawet kotłów i rębaków. Dla pracowników firmy BETH Polska najważniejsze są potrzeby klienta.

Filtr tkaninowy BLUE-JET

Filtr tkaninowy BLUE-MOT

Filtr kompaktowy BLUE JET i BLUE MOT

Filtrosilos

Filtr nasadowy

Filtr Workowy ATEX

Filtr Workowy z kontenerem

Filtr workowy mini