Filtry workowe

Filtry workowe to modułowe filtry tkaninowe do automatycznego odpylania pyłów przez worki filtracyjne przy pomocy strumieni sprężonego powietrza. Służą one do suchej separacji cząsteczek pyłu lub do odzyskiwania użytecznych pyłów z przepływów powietrza przez filtry.

Zawartość pyłu resztkowego zgodna z normami branżowymi.

W stosunku do innego systemu filtracyjnego, jak elektrofiltry, filtry workowe wyróżniają się niskimi nakładami kapitałowymi. Filtry tkaninowe mogą być stosowane w temperaturach do 250 ° C.

Filtry workowe są szczególnie dobrze przystosowane do pracy w trudnych warunkach oraz są z powodzeniem stosowane w prawie wszystkich obszarach przemysłowych. Typowe przypadki zastosowania to na przykład:

  • Odpylanie pyłów w przemyśle cementowym
  • Odpylane przy obróbce metali żelaznych i nieżelaznych np. w odlewniach 
  • Odpylanie podczas spalania biomasy
  • Jako filtry przy transporcie, kruszeniu węgla


Nasze filtry workowe są dostępne w różnych wariantach, tym samym mogą być indywidualnie dostosowane do potrzeb każdego klienta.

BETH Filtry workowe

R&R BETH Filtr rzędowy

R&R BETH Filtr dwurzędowy

R&R BETH Filtr cylindryczny

R&R BETH Filtr horyzontalny