Technika odpylania i filtracji od 1887 roku.

  • Systemy filtracyji przemysłowej
  • Technologia separacji
  • Kabiny sortownicze
  • Systemy do lakierni
  • Separatory olejowe i smołowe 
  • Odpylanie w wysokich temperaturach
  • Ochrona przeciwpożarowa i przeciwwybuchowa
  • Doradztwo techniczne

The Clean Tech Experts

R&R BETH Filtry kompaktowe

Separatory i odpylacze

BETHPULS Filtry workowe

Modułowe filtry tkaninowe

Elektrofiltry mokre

Separatory aerozoli, smoły, oleju

Elektrofiltry suche

Odpylanie w wysokich temperaturach

„Wszelka wiedza pochodzi z doświadczenia. Doświadczenie jest produktem rozumu”