Kompaktor FKA/FKC

Kompaktor FKA/FKC

Zagęszczarki typu FKA / FKC nadają się doskonale do oczyszczania powietrza z odpadów papierowych, okleinowych, foliowych i plastikowych. W procesie produkcyjnym cząsteczki stałe są zasysane, oddzielane od strumienia powietrza i umieszczane w workach, pojemnikach lub silosach.

Opis funkcjonowania

Strumień powietrza zawierający cząsteczki materiału wlatuje w górnej części obudowy poprzez wlot styczny, przepływa przez perforowany stożek, po czym jest usuwany przez otwór wylotowy. Zgromadzony materiał i odpady znajdują się na wewnętrznej stronie stożka. Stamtąd materiał jest stale zdrapywany i zagęszczany za pomocą śruby ślimakowej. Wstępnie zagęszczony materiał jest dociskany do membrany zamontowanej na dolnym otworze wylotowym. Ten trwający nieprzerwanie proces powoduje zagęszczenie materiału i otwarcie membrany pod naciskiem. Materiał jest następnie zrzucany do odpowiedniego pojemnika lub worka. Nieprzerwana praca urządzeń zapobiega wahaniom w układzie odpylania.


Zalety:

  • praca ciągła
  • wysoka ilość materiału i szybkość przepływu powietrza
  • wytrzymała konstrukcja
  • bezciśnieniowy rozładunek
  • brak wahania ciśnienia w układzie usuwania pyłów