AMT MATADOR filtr workowy z mechanicznym czyszczeniem

Filtr Matador jest szczególnie odpowiedni dla wszystkich nieciągłych procesów z zredukowanymi obciążeniami pyłem. Duże powierzchnie filtracyjne są osiągnięte w małej objętości. Czyszczony mechanicznie, posiada małe zapotrzebowanie na miejsce.

Opis funkcjonowania:

Dzięki szybkim ruchom wahadłowym krzywka znajdująca się na wałku silnika dmuchawy przesuwa grzebień z workami filtracyjnymi zamontowanymi w odpowiednich prześwitach. To z kolei wytwarza efekt "trzepania dywanu" w miejscu, w którym znajduje się worek. Zasysanie lub ciśnienie robocze można przywrócić po zrealizowaniu fazy oczyszczania.

Kurz osiada samoczynnie po zewnętrznej stronie worków. Proces wydmuchiwania następuje wyłącznie po zakończeniu procesu zasysania, kiedy gaz nieoczyszczony nie przepływa już przez komorę filtra. Wydmuchiwanie trwa ok. 20 – 30 sekund. Wbudowany wentylator załącza się po naciśnięciu przycisku "ON". Kolejną fazę wydmuchiwania aktywuje się wciskając przycisk "OFF". Silnik dmuchawy uruchamia się automatycznie po krótkiej przerwie i pozostaje pod napięciem przez zadany okres czasu. Kolejne oczyszczanie rozpoczyna się po wciśnięciu przycisku "ON". W urządzeniu dostępne są różne elementy sterujące służące do regulacji napięcia.

Podzespoły filtra można instalować w układzie poziomym. Przyłącza gazu oczyszczonego i nieoczyszczonego umożliwiają ich swobodną selekcję. Dzięki zamontowaniu specjalnej osłony poziom dźwięku emitowanego przez filtr AMT Matador można zredukować do wartości <75 (dB(A)).AMT MATADOR AMT 1

AMT MATADOR AMT 2

AMT MATADOR AMT 3

AMT MATADOR AMT 4

AMT MATADOR AMT 5

AMT MATADOR AMT 7