Separator bębnowo-powietrzny

Rotary Valve Separator

Separator tego typu stosowany jest do przemysłu papierniczego i innych ciał stałych takich jak metal czy tworzywo sztuczne. Urządzenie to najczęściej jest stosowane w recyklingu, gdyż oddziela ono lekki materiał ze strumienia powietrza transportującego.

Separator RT LGA1200 i LGA2000-RT jest przeznaczony do oddzielania ciał stałych o masie max. 1 g/ cm, takie cząstki mają szybkość opadania mniejszą niż prędkość strumienia przepływu powietrza.

Separator bębnowo-powietrzny

 

 

Zestawienie głównych elementów:

  • Obudowa (górna i dolna część)
  • Wirnik
  • Boczne perforowane ekrany
  • Wewnętrzne perforowane ekrany
  • Dwa pojemniki czystego powietrza
  • Jeden pojemnik zanieczyszczonego powietrza
  • Siłownik
  • Monitorowanie obrotów
  • Monitorowanie ciśnienia różnicowego

 

Opis funkcjonowania

Zanieczyszczone powietrze wchodzi do surowego pojemnika gazu. Materiał, który jest niesiony przez strumień powietrza wpada do komórki wirnika, następnie powietrze przepływa przez perforowane płytki czystego gazu w pojemniku. Pozostałe materiały lekkie, zostają zabrane przez obracający się ekran taśmy uszczelniającej gumy. Wirnik może pracować w trybie ciągłym i okresowym, podczas pracy wyładowuje materiał lekki. Kauczukowe listwy zapewniają uszczelnienie przeciwko dopływu powietrza upływowego przy różnych warunkach ciśnienia. Maksymalna różnica ciśnienia nie może przekraczać 1500 Pa. Zawór obrotowy jest napędzany za pomocą silnika przekładniowego.

Komponenty separatora bębnowo-powietrznego

R&R Beth Filtration Rotary Valve Separators

 

1 - Wlot zanieczyszczonego powietrza9 - Silnik
2 - Ucha transportowe ( górna klapa) 10 - Klapa śluzy celkowej
3 - Wyjście czystego powietrza11- Zawór śluzy celkowej
4 - Drzwi rewizyjne12 - Wygarniacz ślimakowy
5 - Przekładnia13 - Sluza celkowa
6 - Czujnik14 - Perforowana blacha/ekran
7 - Wylot materiału15 - Szybkie zwolnienie (4 x każda klapka podtrzymująca)
8 - Ucha transportowe ( dolna obudowa)